USLOVI KUPOVINE

UVOD

Ovim uslovima kupovine online prodavnice (dalje u tekstu: Uslovi kupovine) propisani su opšti uslovi kupovine ove usluge koja korisnicima (dalje u tekstu: “Korisnik” ili “Kupac”) omogućava kupovinu usluga iz naše ponude.

Kupovinom usluga iz online prodavnice kao neregistrovani korisnik prihvatate ove Uslove kupovine.

Pružalac usluge je kompanija Rapsody Travel DOO Beograd, Vojvode Šupljikca br.19, lokal 4, Beograd, matični broj: 20006544, PIB: SR 103721228 (u daljem tekstu Rapsody Travel / Prodavac).

1. Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu „Sajt“) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik.

1.1 Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Rapsody Travel (u daljem tekstu „Kompanija“) ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima kupovine bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Upotreba sajta Rapsody Travel dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:

Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Rapsody Travel.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi prodaje usluga ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.

Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

1.2 Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Rapsody Travel ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

2. Obrada ličnih podataka

Podatak o ličnosti  je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci – Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail adresa, telefon, broj putnog dokumenta i IP adresa vašeg računara. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo neophodne informacije vezane za realizaciju Vaše usluge, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše poručene usluge.

Zaštiti privatnosti naših kupaca pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka kao korisnika naših usluga online prodavnice.

Prikupljamo samo neophodne lične podatke potrebne za realizaciju poručene usluge i te podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u svrhu u koju su lični podaci dati, i u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dati, te u svemu sa podacima postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018). Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije dao pristanak za navedeno.

2.1. Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo Vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na kontakt: Saša Risteski. Kontakt e-mail: sasa@rapsodytravel.com

2.2. Prihvatanjem ovih Uslova kupovine te korišćenjem usluga našeg online shopa potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili ove Uslove kupovine te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, opsegu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka odnosno da su Vam pružene informacije u skladu sa tačkom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

2.3. Detaljne informacije o obradi Vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti https://rapsodytravel.rs/uslovi-placanja/

2.4. Politika privatnosti sastavni je deo ovih Uslova kupovine.

3. Sprečavanje pristupa

Prihvatanjem ovih uslova kupovine kupac razume da kompanija Rapsody Travel po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme ukoliko utvrdi da je posetilac svojim radnjama na sajtu ugrozio rad istog (narušavanje sigurnosti, pokušaj nedozvoljenog pristupa, narušavanje neometanog rada i slično), ili naneo štetu Prodavcu (nerealizovanje pošiljki, odbijanje isporuke pošiljki i slično). Prodavac nije u obavezi da uskraćivanje pristupa sajtu obavesti potrošača.

4. Rezervisanje

Rezervacija putem sajta je moguća za sve usluge na sajtu klikom na dugme „REZERVIŠI“. Sve kupovine koje se realizuju putem booking forme su finalne i neopozive.
U slučaju da nakon izvršenog rezervisanja bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na izabranu uslugu označena pogrešna cena (na primer umesto 500 eura, stoji cena 50 eura) ili opisana usluga, iskazana raspoloživost, prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnim informacijama koje su za poručenu uslugu važile u trenutku rezervisanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručenu uslugu plati prema tačnim informacijama ili da odustane od rezervacije.

U momentu rezervacije u obavezi ste da izvršite uplatu akontacije koja se vraća u slučaju da rezervacija nije potvrđena u roku od 48h ili ulazi u cenu aranžmana, dok se ostatak plaća po uslovima rezervacije.

5. Prijem rezervacije od strane Prodavca

Nakon zaključenja rezervacije, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je rezervacija primljena od strane Rapsody Travel agencije. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na email adresu agencije.

Rapsody Travel zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u ostavljenim podacima Kupca pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja rezervacije u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e – mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije usluge.

Rapsody Travel zadržava pravo otkazivanja rezervacije usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email – a koji je naveo prilikom rezervisanja ili telefonom.

Po prijemu rezervacije i uplati unapred naznačenog iznosa za potvrdu iste, Kupac dobija informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom) ili informacije o proknjiženoj uplati (ukoliko je izabrana opcija plaćanje putem bankarske transakcije). Kupcu će ujedno stići i forma za unos podataka o putnicima koji koriste odabranu uslugu, a po obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili usluzi, Prodavac pristupa obradi rezervacije, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da uslugu realizuje, koja se ispoljava kroz dostavljeni Ugovor o putovanju.

O svakoj promeni statusa rezervacije Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem informacije na kontakt (e-mail ili telefon) koji je Kupac ostavio na sajtu.

6. Cene

Cene proizvoda su izražene u eurima. Rapsody Travel garantuje cenu u trenutku kupovine. Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti – dinarima (RSD). Iznos za koji će se teretiti vaša kreditna kartica dobija se konverzijom cene u evrima u srpske dinare prema važećem srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS). PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

7. Plaćanje

Rapsody Travel Web prodavnica omogućava plaćanje artikala iz svoje ponude putem bankarske transakcije (uplatnicama, putem m/e-banking sistema, direktno u agenciji, IPS QR kodom) i plaćanje platnim karticama. Način plaćanja Kupac bira pri rezervisanju usluge na sajtu https://www.rapsodytravel.rs.

7.1 Plaćanje putem bankarske transakcije

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje putem bankarske transakcije, sistem Vam nakon kreiranja rezervacije, automatskim putem dostavlja instrukcije za plaćanje, sa jasno naznačenim pozivom na broj.

7.2 Plaćanje platnim karticama

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre potvrde rezervacije, sistem će Vas preusmeriti na link za sigurno plaćanje WSPay gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. 

Ukupna suma i broj rezervacije su automatski unešeni i ne mogu se menjati. Nakon uspešne kupovine, bićete vraćeni sa sigurne strane za plaćanje nazad na Rapsody Travel sajt sa potvrdom da je kupovina uspešna.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. 
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa Vašom platnom karticom, bićete vraćeni nazad na Rapsody Travel sajt sa obaveštenjem o čemu se radi.

Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati.

Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail adresu rapsody@sbb.rs.

Rapsody Travel se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Rapsody Travel neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Rapsody Travel nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Rapsody Travel će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Rapsody Travel neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica WSPay.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici ili bilo koji drugi podaci sa kartice (broj kartice, CV2 kod ili bilo koja druga informacija sa platne kartice) nisu dostupni sistemu Rapsody Travel, pa samim tim Rapsody Travel neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

7.2.1 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, RAPSODY TRAVEL DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

8. Reklamacije

Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja

+381113088048, faksa +381113088048, radnim danima od 09 do 19h, subotom od 09 do15.h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: rapsody@sbb.rs Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, u Vojvode Šupljikca br 19 .

Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Putnik je dužan da se izjasni na odgovor Organizatora najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora Organizatora. Ukoliko se putnik u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Organizatora.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa.

Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

9. Zakon i nadležnosti

Uslovi kupovine i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi kupovine i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

10. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova kupovine. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

Obaveštenja korisnika
Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na „Kontakt“ stranici

11. Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

12. Promena uslova kupovine

Rapsody Travel može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove kupovine sajta ažuriranjem ovih Uslova kupovine koji su dostupni na našem vebsajtu. Informacija o izmenama ovih Uslova kupovine biće vidljivo istaknuta na našem vebsajtu na kojem se nalaze Uslovi kupovine pa stoga preporučujemo da pre svake kupovine posetite našu stranicu na kojem se isti nalaze i informišete se. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, prihvatate i sva naknadno objavljena pravila i uslove kupovine.

13. Tačnost podataka

Rapsody Travel nastoji da podatke/informacije o uslugama objavljene na sajtu održava tačnim i ažurnim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail rapsody@sbb.rs.

PRIHVATANJE USLOVA KUPOVINE
Korisnik potvrđuje:

Postanite deo naše zajednice

Budite obavešteni o najnovijim akcijama i ponudama za najbolja putovanja. Dobrodošli u svet nezaboravnih putovanja i vrhunskog provoda.

COPYRIGHT © RAPSODY TRAVEL DOO - SVA PRAVA ZADRŽANA.
Website by NeoLab